Pomorscy eksporterzy spotkają się 14 listopada na Stadionie Energa Gdańsk podczas konferencji „Sztuka eksportu”.

Celem konferencji jest propagowanie dobrych praktyk w zakresie budowania marki polskich produktów poza granicami kraju. Wydarzenie ma się stać przestrzenią do dyskusji na temat zdobywania przewagi konkurencyjnej w globalnej gospodarce. Kluczowym wyzwaniem dla eksporterów będzie sprostanie zmianom technologicznym, środowiskowym, społecznym czy nowej strukturze demograficznej. Formuła konferencji ma sprzyjać wymianie doświadczeń między pomorskimi eksporterami, przedstawicielami firm technologicznych, mediów oraz analitykami trendów.

Specjalnym gościem konferencji będzie Zuzanna Skalska, zajmująca się analizą trendów w designie, obszarze innowacji i biznesie. Podczas „Sztuki eksportu” szczególna uwaga zostanie poświęcona produktom, których wspólnym mianownikiem jest kreatywne rozwiązanie oraz dobry projekt. To właśnie kosmetyki, biżuteria, odzież, meble i nowoczesne jachty coraz częściej są obiektem zainteresowania zagranicznych kontrahentów. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję poznać gamę czynników wpływających na atrakcyjność produktów i usług za granicą.

Codzienne wiadomości coraz bardziej zmieniają nasz zaufany geo-polityczny kontekst rzeczywistości. Co za tym idzie, wymagania rynku, z jakim firmy będą musiały się sprostać, zaczynają byc coraz bardziej zmienne i nieoczywiste. Biznes będzie musiał się przygotować na to, że zmienią się zasady dotychczasowej gry. Nastał czas VUCA. VUCA przypada na moment zmiany paradygmatu całego dotychczasowego systemu. Dlatego właśnie dziś, kluczowe jest zrozumienie różnorodnych sygnałów zmian aby zmniejszyć ich złożoność oraz dokonać syntezy danych zapewniąjących fundament rozwoju biznesu. Przyszłe myślenie to dobrze ugruntowane podejście do innowacji i projektowania nowych produktów czy usług, które przekształcają możliwości w wymierne rezultaty. Własnie te nowe możliwości stają się dzisiaj sprzeczne same sobie. Polaryzacja możliwości i wartości to dzisiejszy krajobraz w którym operuje kazdy przedsiębiorca - mówi Zuzanna Skalska. W swoim wykładzie Zuzanna przybliży nam nadchodzące Sygnały Zmian.

Pomorskie firmy najczęściej deklarują sprzedaż swoich produktów i usług za granicą według raportu Banku Pekao S.A. za rok 2018 o sytuacji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Prezentacja osiągnięć tych firm w działaniach eksportowych będzie towarzyszyła konferencji. Jak wskazują dane gospodarcze, polski eksport przestał być kojarzony wyłącznie ze stolarką budowlaną – obecnie to produkty zróżnicowane, często innowacyjne dbające o nowoczesne wzornictwo i własne projekty.

Do części wystawienniczej wydarzenia zostali zaproszeni eksporterzy z projektu Pomorski Broker Eksportowy, którzy posiadają wspólny mianownik – orientację na nowoczesny design, wykorzystujący szlachetne materiały i nawiązujący do doskonale znanego w tej części Europy kodu kulturowego.

Wybierając produkty i firmy z branż, dla których design jest istotny, postaramy się pokazać, że pomorscy eksporterzy nauczyli się łączyć umiejętności biznesowe z projektowaniem, docierając tym samym do szerokiej grupy odbiorców i tworząc silne marki – dodaje brokerka eksportowa Harasiuk. – Niektóre z tych brandów nie są jeszcze w kraju dobrze znane, choć mają swoich dystrybutorów i odbiorców w różnych miejscach świata.

Uczestnicy konferencji mogą liczyć na solidną dawkę użytecznych informacji na temat zdobywania klientów z zagranicy i rozpoczynania działalności eksportowej pod względem formalno-prawnym. 

Konferencja „Sztuka eksportu” jest organizowana w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

PROGRAM KONFERENCJI

plan konferencji sztuka eksportu akt2

PATRONI:patronat honorowy marszalek wojewodztwa pomorskiego poziom prawa rgb only for web 2012

 

 

Pobierz PROGRAM KONFERENCJI

Przeczytaj REGULAMIN KONFERENCJI

MAPKA DOJAZDU

KONTAKT W SPRAWIE ZAPISÓW:

Łukasz Rokicki  
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 58 32 33 203

KONTAKT W SPRAWIE KONFERENCJI:

Aleksandra Harasiuk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 609 000 250

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Adres siedziby:


 

Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Inne, jakie?
automatyka, elektronika, mechanika, maszyny, urządzenia budowlana, wykończeniowa IT/ICT jubilerska, bursztynnicza kosmetyczna meble, wyposażenie wnętrz medycyna, farmaceutyka, biotechnologia, usługi prozdrowotne morska, stoczniowa, offshore, jachty odzieżowa, obuwnicza chemiczna, petrochemiczna spożywcza transport, spedycja, logistyka usługi doradcze, reklamowe, finansowe, prawne itp. inne, jakie?
Tak Nie
Tak Nie

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

 

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:
1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 82, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, seminaria itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
6. w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.