Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zaprasza przedsiębiorców z branży elektroniki użytkowej i nowych technologii do udziału w wydarzeniu gospodarczym - wspólnego odwiedzenia targów CES, które odbędą się w dniach 8 – 11 stycznia 2019 r. w Las Vegas w stanie Nevada.

 Targi CES odbywają się rok do roku w Las Vegas. To największa na świecie impreza wystawiennicza dedykowana dla wszystkich przedsiębiorców z branży elektroniki użytkowej, a także nowych technologii. W roku 2018 targi gościły ponad 4.500 wystawców z ponad 155 krajów. W 2019 roku organizatorzy informują o rekordowej ilości odwiedzających ponad 180.000.

Możliwości dofinansowania  

·      przelot

·      zakwaterowanie

·      koszty wstępu na targi

·      szacowany koszt udziału jednego przedsiębiorcy w wydarzeniu wynosi 13 120 zł netto, z czego wkład własny firmy wyniesie:

1 968 zł netto – przy dofinansowaniu 85% z pomocy de minimis

6 560 zł netto – przy dofinansowaniu 50% z pomocy publicznej na targi

 Zgłoszenia 

·      Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy znajdą się na stronie www.brokereksportowy.pl w zakładce Jak skorzystać/Targi

·      Zgłoszenia do dnia 9 listopada 2018 roku

·      Szczegółowe informacje:

Agnieszka Fedorowicz , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 58 880 82 42,

Jakub Różewski, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. +48 58 880 82 19 

 
 
 
CES 2019 8 – 11 styczeń 2019 Las Vega

0/50

Dane osoby wypełniającej formularz

Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie Przedsiębiorstwo
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE

Organizacyjne przygotowanie do eksportu

Oświadczenia

TAK NIE
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w PPNT Gdynia: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” oraz przechowywane przez czas trwania projektu oraz po jego zakończeniu w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, archiwalnych, dochodzenia roszczeń lun obroną swoich praw, przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, maksymalnie przez okres 10 lat, bądź do momentu wniesienia przez Pana/Panią uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) i f).
5. Dane mogą być udostępniane przez administratora innym podmiotom w celach związanych z realizacją projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.
6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00 gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożnością uczestnictwa w wyjeździe/ projekcie „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia +48 58 880 81 50 www.ppnt.pl c) Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe. d) Oświadczam, że wartość pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich 3 lat nie przekroczyła kwoty 200 000 EUR. e) Oświadczam, że wobec Przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, układowe oraz, że nie została ogłoszona upadłość lub likwidacja podmiotu. f) Oświadczam, że na Przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz.1830 z późn.zm.). g) Oświadczam, że mamy prawa autorskie do produktów prezentowanych podczas wydarzenia gospodarczego. h) Oświadczam, że nie zalegamy z płatnościami wobec żadnego z partnerów projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.