Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zaprasza firmy z branży meblarskiej, a także producentów elementów wykończeniowych, do wzięcia udziału w Wydarzeniu Gospodarczym do Oslo w Norwergii.

Wydarzenie odbędzie się w terminie 15.11.2018 - 17.11.2018. Celem wyjazdu jest stworzenie pomorskim przedsiębiorstwom warunków do współpracy z partnerami zagranicznymi oraz nawiązanie lub rozszerzenie kontaktów handlowo - gospodarczych. Dodatkowo, spotkania organizowane w trakcie wydarzenia zostaną poprzedzone szkoleniem z zakresu kultury oraz zwyczajów towarzyszących prowadzeniu rozmów biznesowych w Skandynawii.

W trakcie wyjazdu, organizator zapewni przedsiębiorcom możliwość poznania potencjalnych odbiorców ich produktów i usług, z branż: remontowej, budowlanej, deweloperskiej, IT, energetycznej, sprzedaży detalicznej, a także inwestorów na rynku nieruchomości. Dodatkowo, po spotkaniach zapraszamy do udziału w bankiecie organizowanym przez Norwesko-Polską Izbę Gospodarczą.

Podczas wydarzenia gospodarczego, odbędzie się także spotkanie z lokalnymi, a także międzynarodowymi instytucjami wspierającymi rozwój biznesu, takimi jak: Oslo Science Park, Polsko - Norweską Izbą Gospodarczą w Oslo, a także Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Norwegii.

Udział w wydarzeniu będzie w 85% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w formie pomocy de minimis.
 
Rekrutacja na eksportowe Wydarzenie gospodarcze do Oslo potrwa do 18 października 2018 r. do godziny 12:00.
Aby wziąć udział procesie rekrutacyjnym, należy wypełnić do 18 października 2018 r. do godziny 12:00 formularz zgłoszeniowy na stronie www.brokereksportowy.pl (poniżej) oraz do dnia 18 października 2018 r. do godz. 13:00 przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skany Załączników nr: 2, 4, 9, 10, 11 i 12 do Regulaminu.
 
W sprawie udziału w seminarium i zgłoszeń można kontaktować się z: 
Karolina Musielewicz, tel. 665 771 277, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Zgłoszenie wniosku o udział w Wydarzeniu wymaga podania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są określone w załączniku nr 12 do regulaminu.
 
 
 
Oslo, 15-17 listopad 2018
Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie Przedsiębiorstwo
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE

Informacje o osobie ze strony Przedsiębiorcy, która ma brać udział w Wydarzeniu

Oświadczamy, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.
Oświadczamy, że wartość pomocy de minimis otrzymanej przez Przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich 3 lat nie przekroczyła kwoty 200 000 EUR.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem uczestnictwa w eksportowym wydarzeniu gospodarczym i załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i spełniamy wszystkie wymogi określone w Regulaminie i załącznikach
Oświadczamy, że wobec Przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacyjne, układowe oraz, że nie została ogłoszona likwidacja podmiotu, a ponadto, że wobec Przedsiębiorcy nie została ogłoszona upadłość, nie otwarto likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku, sąd nie zarządził w odniesieniu do Przedsiębiorcy likwidacji jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 poz. 1508 z późn. zm.). Ponadto Przedsiębiorca oświadcza, iż nie jest prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne.
Oświadczamy, że na Przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018, poz. 362 z późn.zm.).
Oświadczamy, że przysługują nam prawa autorskie majątkowe lub prawa płynące z udzielonej nam licencji do produktów, materiałów itp. promowanych podczas wydarzenia,
Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L 2016 Nr 119, str.1)