PONAWIAMY REKRUTACJĘ!

Seminaria dedykowane firmom technologicznym, w tym startupom, które chcą zwiększyć swoją wiedzę o możliwościach eksportowych, będą realizowane między 7 września a 20 października 2018 roku w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Starter. Cykl skierowany jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP) mających siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej w województwie pomorskim.

Rekrutacja trwa do 06 września. Udział w seminariach jest bezpłatny. O zakwalifikowaniu firm spełniających warunki formalne zadecyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje o zasadach udziału znajdują się w Regulaminie.

W trakcie czterech dwudniowych zjazdów poruszone zostaną tematy takie jak: budowanie strategii w kontekście eksportowym, prawo, finanse, podatki, marketing i promocja. Będzie to także możliwość spotkań z ekspertami i poznania firm na podobnym etapie rozwoju.

W sprawie udziału w seminarium i zgłoszeń można kontaktować się z Anną Miler, tel. 58 731 65 54, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

USA & China Gate
Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie Przedsiębiorstwo Inne, jakie?

Definicja MŚP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 646) oraz przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
automatyka, elektronika, mechanika, maszyny, urządzenia budowlana, wykończeniowa IT/ICT jubilerska, bursztynnicza kosmetyczna meble, wyposażenie wnętrz medycyna, farmaceutyka, biotechnologia, usługi prozdrowotne morska, stoczniowa, offshore, jachty odzieżowa, obuwnicza chemiczna, petrochemiczna spożywcza transport, spedycja, logistyka turystyka usługi doradcze, reklamowe, finansowe, prawne itp. inne, jakie?

Załączniki (opcjonalnie):

Oświadczenia:

TAK NIE
Oświadczamy, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem uczestnictwa w cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy w ścieżce „USA & China Gate” i załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i spełniamy wszystkie wymogi określone w Regulaminie i załącznikach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w celach:

*wzięcia udziału w cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy w ścieżce „USA & China Gate”, w terminie 07.09.2018-20.10.2018 r., realizowanym w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
*dokonania rozliczenia przez Administratora w zakresie realizacji Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
przekazywania informacji o kolejnych wydarzeniach organizowanych w trakcie realizacji Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa_seminaria USAChina Gate 2018

Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa_seminaria USA&China Gate 2018 - Warunki udziału

Załącznik nr 2 do Regulaminu Uczestnictwa_seminaria USA&China Gate 2018 - Ankieta Satysfakcji Uczestnika

Załącznik nr 3 do Regulaminu Uczestnictwa_seminaria USA&China Gate 2018 - Ramowy Harmonogram Wydarzenia

Załącznik nr 4 do Regulaminu Uczestnictwa_seminaria USA&China Gate 2018 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5 do Regulaminu Uczestnictwa_seminaria USA&China Gate 2018 - Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 6 do Regulaminu Uczestnictwa_seminaria USA&China Gate 2018 - Formularz zgłoszeniowy