Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku serdecznie zaprasza na organizowane w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy seminaria i warsztaty online poświęcone podnoszeniu kompetencji eksportowych pomorskich przedsiębiorców.

Cykl seminariów „Export Professionals" to program 4 dwudniowych (piątek i sobota) intensywnych szkoleń i warsztatów online wypełnionych praktyką i wiedzą ekspercką
w zakresie organizacji i rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa. Cykl kończy się pozyskaniem dyplomu potwierdzającego zdobytą wiedzę.

Poszczególne seminaria będą poświęcone następującym zagadnieniom:

1. Budowanie i rozwijanie relacji biznesowych na rynkach amerykańskim, afrykańskim
i chińskim 
08.05.2020 r.

2. Skuteczne negocjacje handlowe w Polsce i na arenie międzynarodowej, mediacje
w biznesie – 09.05.2020 r.

  • Narzędzia do oceny innowacyjności oraz wspierające ekspansję zagraniczną przedsiębiorców, wyszukiwanie partnerów zagranicznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na rozwój firmy 15-16.05.2020 r.
  • Strategia ekspozycji na rynkach zagranicznych (w tym: Badania rynku i badania marketingowe, tworzenie oraz rozwój marki na rynkach zagranicznych, promocja
    i wykorzystanie e-marketingu do budowania wartości marki) – 23-24.05.2020 r.
  • Zagadnienia prawne związane z działalnością eksportową 29-30.05.2020 r.

 

Gdzie i kiedy?

Seminaria odbywają się online po zalogowaniu na platformie internetowej udostępnionej przez Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku.

Szkolenia dedykowane są przedsiębiorcom z województwa pomorskiego i ich pracownikom. 

Zakres tematyczny pierwszego seminarium:

Dzień 1. 08.05.2020 r., godzina 9:00-15:00

09:00 - 09:30

Powitanie uczestników, przedstawienie aktualnej oferty Pomorskiego Brokera Eksportowego

09:30 - 12:30

Budowanie i rozwijanie relacji biznesowych na rynkach afrykańskich: w Kenii, Nigerii, Senegalu na Wybrzeżu Kości Słoniowej 

12:50 - 13:50

Budowanie i rozwijanie relacji biznesowych na rynku amerykańskim

13:50 - 14:40 Budowanie i rozwijanie relacji biznesowych na rynkach Bliskiego Wschodu
14:40 - 15:00 Podsumowanie 
Dzień 2. 09.05.2020 r., godzina 9:00 - 15:00
09:00 - 09:30

Wprowadzenie do tematyki szkolenia 

09:30 - 11:30

Skuteczne negocjacje handlowe w Polsce i na arenie międzynarodowej (w tym: poznanie i umiejętność rozróżniania szkół negocjacyjnych: harwardzkiej i stanfordzkiej, poznanie podstawy negocjacji opartych o zasady: Fishera i Ury’ego,  poznanie podstawowych zagadnień, technik i strategii z  zakresu negocjacji i komunikacji)

11:45 - 13:15

Jak prowadzić efektywne negocjacje w biznesie – warsztat 

13:30 - 15:00

Mediacje w biznesie 

 

Sylwetki prelegentów:

Joanna Brzoskowska-Czerepiuk - Założycielka firmy Potęga Wartości i CEO startupu technologicznego w branży IT.  Przez kilkanaście lat pracowała dla małych i dużych organizacji na stanowiskach zarządczych. Odpowiadała za rozwój usług proinnowacyjnych, tworzyła strategie rozwoju, animowała rozwój partnerstwa biznesowo-naukowego.

Współautorka Programu Rozwoju Gospodarczego dla Województwa Pomorskiego. Ukończyła program trenerski „Coaching by Values” oraz Program Kształcenia Liderów Innowacji.

Na co dzień zarządza firmami i projektami w Polsce i zagranicą, w tym w USA. Prowadzi szkolenia o tematyce biznesowej, work-life balance, kreatywności i zwiększania efektywności
w działaniu.

Koordynator polsko-amerykańskich programów akceleracyjnych wspierających firmy z Polski
w procesie wejścia na rynek USA współpracując w tym zakresie z Biurem Gubernatora Stanu Nevada oraz szerokim otoczeniem tamtejszego biznesu.

Pracując dla organizacji w różnych branżach i wielu miejscach zbudowała szeroką sieć sprawdzonych relacji, które pomagają w prowadzeniu i rozwoju biznesu.

Michael Mazurewicz – Urodzony w Pretorii, RPA. Posiada 10-letnie doświadczenie w sprzedaży, logistyce i doradztwie w zakresie administracji biznesowej w Wielkiej Brytanii, Polsce oraz Kenii. Od 5 lat doradza polskim firmom w działaniu na kontynencie afrykańskim, głównie w RPA
i Kenii.  Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Nairobi.

Justyna Sitarska – kierownik ZBH w Lagos. Menadżer i przedsiębiorca z 10-letnim doświadczeniem na rynku międzynarodowym. W trakcie swojej kariery zawodowej była dyrektorem sprzedaży w Meksyku, Trynidadzie i Tobago oraz Nigerii, gdzie pracowała nad publikacjami inwestycyjnymi dotyczącymi rynków wschodzących i ich promocji we współpracy z gazetami USA Today i The Independent. Przez 4 lata była także założycielem i dyrektorem firmy Filigri Consulting działającej na terenie Nigerii w zakresie doradztwa i szkoleń dot. strategii sprzedażowych dla nigeryjskich firm blue chip. Od sześciu lat mieszka i pracuje w Nigerii.

Thomas Amari – Menadżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, przez większość tego okresu związany z sektorem usług finansowych. Pełnił funkcje dyrektora
w takich firmach jak Amplico AIG Life, LUX MED. Ubezpieczenia, Gras Savoye Polska, SFM Group Polska czy Aon Polska. Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Abidżanie.

Leszek Biały – Kierownik projektów z ponad piętnastoletnim doświadczeniem. Przez większość czasu związany z UNESCO i organizacjami międzynarodowymi takimi jak World Federation of Engineering Organizations i International Council for Science. W trakcie kariery zawodowej prowadził projekty związane z edukacją, nauką i komunikacją w różnych krajach Afryki,
m.in. w Senegalu, Gambii, Kenii czy Tunezji. Kierownik ZBH w Dakarze.

Magda Bellwon – z wykształcenia prawnik, z pasji i zawodu mediatorka i trenerka umiejętności mediacyjnych i komunikacyjnych.

Od dwunastu lat praktykująca mediatorka, trener, absolwentka Akademii Rozwoju Umiejętności Trenerskich na SWPS i ko-trener mediacji rodzinnych Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, certyfikowana trenerka Action Learningu i facylitacji. Wykładowczyni akademicka współpracujący m.in. z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską oraz Wyższą Szkołą Bankową w zakresie komunikacji, negocjacji i mediacji.

Właścicielka firmy „Conseo”, zajmującej się prowadzeniem mediacji, negocjacji oraz propagowaniem idei polubownego rozwiązywania sporów.

Propaguje myślenie „poza schematami”, pomaga znaleźć rozwiązanie w sprawach, które wydają się bez wyjścia.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Adres siedziby:


 

Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Inne, jakie?
automatyka, elektronika, mechanika, maszyny, urządzenia budowlana, wykończeniowa IT/ICT jubilerska, bursztynnicza kosmetyczna meble, wyposażenie wnętrz medycyna, farmaceutyka, biotechnologia, usługi prozdrowotne morska, stoczniowa, offshore, jachty odzieżowa, obuwnicza chemiczna, petrochemiczna spożywcza transport, spedycja, logistyka usługi doradcze, reklamowe, finansowe, prawne itp. inne, jakie?
Tak Nie
Tak Nie

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

 

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:
1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 82, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, seminaria itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
6. w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.