Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
 we współpracy z kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi serdecznie zaprasza na seminarium "Efektywne strategie ochrony własności intelektualnej na rynkach azjatyckich", które odbędzie się 28 marca 2019 r. (czwartek) w Gdańsku.

Biorąc w nim udział dowiesz się m.in.

  • jak patentować wynalazki w Polsce i jakie procedury patentowe pozwalają chronić wynalazki w Azji
  • jak budować efektywne strategie ochrony własności intelektualnej w Chinach i Tajwanie i jak optymalizować koszty
  • jak wygląda procedura zastrzeżenia nazwy i ile to kosztuje

PROGRAM:

  9:45 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 11:30

Tryb krajowy i międzynarodowy ochrony wynalazków, procedury przed UPRP i WIPO

11:30 – 11:45

Przerwa

11:45 – 13:15

Procedury ochrony wynalazków oraz znaków towarowych w Chinach
i Tajwanie

13:15 – 13:30

Przerwa

13:30 – 14:30

Strategie ochrony własności intelektualnej, optymalizacja postępowań patentowych w Chinach i Tajwanie

Podczas seminarium organizator zapewnia tłumaczenie konsekutywne.


PRELEGENCI:

Iwona Płodzich-Hennig -rzecznik patentowy, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k.

Hennig Absolwentka Wydziału Chemicznego na kierunku Biotechnologia Leków oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Ukończyła także studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu opisów patentowych oraz budowaniu strategii ochrony praw własności przemysłowej, szczególnie w wysoce konkurencyjnej branży farmaceutycznej. Członkini Komisji Promocji Zawodu przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, należy również do organizacji branżowych skupiających praktyków własności intelektualnej INTA oraz UNION-IP. Iwona często dzieli się swoją wiedzą ze środowiskiem przedsiębiorców, naukowców i start-upów prowadząc liczne seminaria i warsztaty. Jej pasja do zagadnień związanych z ochroną własności przemysłowej, zwłaszcza w jej praktycznym ujęciu, znajduje wyraz w publikacjach i artykułach dotyczących tych tematów.

 

Daniel Lee - wspólnik zarządzający kancelarii PIIP z Tajwanu

 Lee Absolwent National Tsing Hua University w Tajwanie w dziedzinie energetyki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako inżynier patentowy i szef zespołu patentowego w Mustek, Toppoly i Delta Electronics. Daniel ma 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu IP oraz przygotowywaniu opisów patentowych. Obecnie zarządza własną kancelarią i nadzoruje postępowania w sprawie ochrony wynalazków i znaków towarowych.

Daniel jest także wykładowcą Taiwan Intellectual Property Training Academy (TIPA), powołanej przez Tajwański Urząd Patentowy (TIPO), oraz członkiem Tsing Hua Entrepreneur Network (TEN) powiązanej z Chińskim Tsing Hua Entrepreneur and Executive Club (TEEC).


GDZIE?

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472D, Gdańsk
Olivia Business Centre, 12 piętro (OLIVIA SIX) 


KIEDY?

28.03.2019 r.
godz. 10:00 - 14:30


INNE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE RYNKU AZJATYCKIEGO:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Adres siedziby:


 

Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Inne, jakie?
automatyka, elektronika, mechanika, maszyny, urządzenia budowlana, wykończeniowa IT/ICT jubilerska, bursztynnicza kosmetyczna meble, wyposażenie wnętrz medycyna, farmaceutyka, biotechnologia, usługi prozdrowotne morska, stoczniowa, offshore, jachty odzieżowa, obuwnicza chemiczna, petrochemiczna spożywcza transport, spedycja, logistyka usługi doradcze, reklamowe, finansowe, prawne itp. inne, jakie?
Tak Nie
Tak Nie

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

 

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:
1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80–244) przy Al. Grunwaldzkiej 82, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80–244) przy Al. Grunwaldzkiej 82, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, seminaria itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
6. w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27 marca 2019 r.

KONTAKT:

Łukasz Rokicki  
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 58 32 33 203