Podczas seminarium "Wejście na rynek chiński", które odbyło się 30.10.2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku poruszonych zostało szereg istotnych zagadnień związanych z przygotowaniem firmy do sprzedaży produktów w Państwie Środka. Ogólną myśl powtarzaną przez wielu prelegentów można zawrzeć w stwierdzeniu, że wejść na ten rynek warto i jest to dobry czas, ale trzeba pamiętać, że to rynek wymagający szczególnych działań.
 
Seminarium rozpoczął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Chwaląc dynamikę rozwoju i nowoczesność Chin odwołał się do tradycji składając na ręce obecnego podczas seminarium ambasadora Liu Guangyuana życzenia z okazji 70-lecia powstania Chińskiej Republiki Ludowej i nawiązania kontaktów dyplomatycznych między naszymi krajami. Wspomniał również o zbliżającej się listopadowej misji gospodarczej do Chin organizowanej w ramach naszego projektu.
 
Liu Guangyuan w swoim wystąpieniu mówił głównie o inicjatywie Nowego Szlaku Jedwabnego, którego celem jest zacieśnianie współpracy gospodarczej między krajami znajdującymi się na jego trasie. Udział w projekcie potwierdziło kilkadziesiąt państw i regionów.
- W ostatnich sześciu latach dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich stron projekt przeszedł od wizji do czynu. Kształtu nabrała sieć połączeń powstająca w ramach sześciu korytarzy i sześciu dróg spinających wiele krajów i portów. Okrzepło także wiele projektów z zakresu łączności infrastrukturalnej - powiedział ambasador Liu Guangyuan. 
 

Częścią seminarium była dyskusja panelowa. Wzięli w niej udział przedsiebiorcy mający doświadczenia w eksporcie do Chin, którymi podzielili się z uczestnikami spotkania. W rozmowie poprowadzonej przez Borysa Malinowskiego z PwC wzięli udział reprezentanci firm S&A, PerfectColl, ARGO, INVENA, Zakład Mięsny "Wierzejki" J.M. Zdanowscy.

Podczas seminarium uczestnicy usłyszeli o uwarunkowaniach wejścia na rynek chiński. Michał Bielewicz z ForCap Trade & Consulting w swojej prezentacji zwracał uwagę na niezwykłą dynamikę tego rynku wymagającego elastyczności i dostosowywania się do potrzeb tamtejszego konsumenta mającego wielką siłę nabywczą.
- O chińską klasę średnia biją się dziś producenci z całego świata - powiedział Michał Bielewicz w swoim wystąpieniu.
 
Beata Magdalena Witkowska z Kancelarii Prawnej Witkowska zwracała uwagę na aspekty prawne sprzedaży do Państwa Środka. Natomiast Paulina Kiełbus-Jania z BigChina.pl uczuliła na błędy z zakresu kultury biznesu, które przedsiębiorcy popełniają w kontaktach z chińskimi partnerami. Poruszone zostały również kwestie kanałów marketingu i dystrybucji w handlu elektronicznym oraz spedycji towarów i rozliczeń. Seminarium zakończyło się prezentacją oferty Pomorskiego Brokera Eksportowego przedstawionej przez Aleksandrę Harasiuk z Agencji Rozwoju Pomorza.
 
Seminarium zostało zorganizowane przez samorząd województwa pomorskiego, Agencję Rozwoju Pomorza oraz PwC, gdańską lożę BCC i Stowarzyszenie Pomorskie w Chinach.

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA: TUTAJ