Kluby eksportera zrealizowane

W ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zrealizowaliśmy już 3 spotkania Klubu, podczas których uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat eksportu, poznali aspekty prawno - lingwistyczne w zakresie tworzenia dokumentów oraz umów eksportowych., a także rozmawialiśmy nt. zabezpieczeń finansowych , czyli jak tworzyć akredytywy.
Dzięki spotkaniom Klubu uczestnicy mieli możliwość omówienia swoich problemów z ekspertami w danych dziedzinach, nawiązali wiele nowych kontaktów biznesowych.


Moja przygoda z eksportem - firma Have a book Artur Lewandowski – 28 październik 2016


Błąd w tłumaczeniu jako istotne ryzyko w prowadzeniu biznesu na rynku krajowym i międzynarodowym  - 3 marca 2017

Dzięki udziale w seminarium uczestnicy zdobyli szeroką wiedzę związaną z profesjonalnymi tłumaczeniami w biznesie.
Przedsiębiorcy biorący udział w spotkaniu dowiedzieli się / poznali m.in.

  • czym jest profesjonalne tłumaczenie prawnicze i finansowe,
  • przykładowe błędy w tłumaczeniach i ich skutki, a także przykłady klauzul umownych, które częściowo eliminują skutki braku precyzji.

Płynność finansowa, zabezpieczenia oraz akredytywy – 20 czerwca 2017

Firmy, które wzięły udział w seminarium pozyskały wiedzę m.in. w zakresie:

  • czym wyróżniają się  transakcje finansowania handlu
  • czym jest i co zabezpiecza i jakie daje możliwości akredytywa dokumentowa,
  • czym jest inkaso dokumentowe
  • co to są incoterms
  • co zabezpiecza  gwarancja bankowa, przy  transakcjach finansowania handlu