Za nami kolejne spotkanie z cyklu Klub Eksportera organizowane w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Środowe spotkanie zorganizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, poświęcone było  rynkowi ukraińskiemu i kazachstańskiemu oraz kwestiom związanym  z największymi wyzwaniami oraz szansami eksportowymi,  jakie czekają na  polskich przedsiębiorców na omawianych obszarach. Podczas spotkania, które odbyło się 28.11.2018 r. w Gdańsku, przedstawione zostały zagadnienia dotyczące ustroju politycznego oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z tamtejszymi przepisami prawa.
 
Pan Stanisław Gliwiński, gość spotkania,  podczas swojej prelekcji podkreślał również jak ważne jest znalezienie odpowiedniego partnera biznesowego działającego na intersującym nas rynku oraz w jaki sposób przekonać go do współpracy.
 
W Klubie Eksportera wzięli udział pomorscy przedsiębiorcy zainteresowani rozpoczęciem prowadzenia działalności eksportowej w Ukrainie oraz Kazachstanie.