Kluby eksportera planowane

Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi spotkaniami Klubu. Szczegóły oraz informacje dotyczące zapisu będą pojawiać się systematycznie na naszej stronie internetowej.

Planowane jest zorganizowanie kolejnego spotkania w III kwartale 2017 roku