Tematem specjalnym najnowszego „Raportu o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018” przygotowywanego przez Bank Pekao S.A jest ekspansja zagraniczna polskich MŚP. 25 kwietnia 2019 r. Bank zaprezentuje w Gdańsku wyniki swojego opracowania w kontekście naszego regionu podczas konferencji, która odbędzie się w Hotelu Sadova w Gdańsku, ul. Łąkowa 60. Na wydarzenie firma zaprasza pomorskich przedsiębiorców.

Podczas spotkania odbędą się rozmowy i prezentacje ekspertów w dziedzinie eksportu, konkurs z nagrodami oraz prezentacja interaktywnego narzędzia do analizy danych z Raportu

Plan spotkania:

  • 9:30 - 10:00 - Poczęstunek powitalny
  • 10:00 - 10:10 - Przywitanie gości - Katarzyna Basiewicz, Dyrektor Regionu MŚP oraz Monika Czupajło, Dyrektor Regionu PBD, Bank Pekao S.A.
  • 10:10 - 10:50 - Prezentacja wyników Raportu - Michał Domański, Biuro Funduszy UE, Bank Pekao S.A.
  • 10:50 - 11:30 - Perspektywy polskiej gospodarki oraz eksportu w najbliższych kwartałach - Adam Antoniak, Biuro Analiz Makroekonomicznych, Bank Pekao S.A.
  • 11:30 - 11:50 - Zabezpieczenie ryzyka walutowego dla eksporterów - Wojciech Sujeta, Bank Pekao S.A.
  • 11:50 - 12:00 - przerwa kawowa
  • 12:00 - 12:30 - Narzędzia wspierające procesy eksportowe - Wioleta Magdziarz, Doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje
  • 12:30 - 13:00 - Go West - polskie firmy w Niemczech - Menedżer Regionalny, Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa
  • 13:00 - 13:20 - Wsparcie aktywności eksportowej na Pomorzu Pomorski Broker Eksportowy, Agencja Rozwoju Pomorza
  • 13:20 - 14:20 - Lunch

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Banku Pekao S.A.

Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w Polsce jest publikowany corocznie przez Bank Pekao w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7,5 tysiąca firm zatrudniających do 249 osób (99,8% wszystkich aktywnych firm w Polsce). W roku 2018 w raporcie po raz pierwszy znalazły się również firmy średnie, tworząc w ten sposób pełny obraz firm w grupie MŚP.