Materiały ze spotkań

Jak przygotować się do udziału w wydarzeniu eksportowym?

 • Zasięgnij opinii brokera eksportowego i przystąp do Pomorskiego Brokera Eksportowego.
 • Weź udział w seminariach: Eksportowy prolog, Export professionals, USA & China Gate realizowanych w ramach Projektu Pomorski Broker Eksportowy. Podczas seminariów przybliżymy realia działalności na konkretnych rynkach zagranicznych.
 • Zadbaj o: materiały promocyjne, obecność w mediach społecznościowych, stronę internetową w języku obcym oraz dostosowaną do specyfiki rynku elektroniczną prezentację swojego produktu/ usługi.
 • Załóż sobie konkretne cele.
 • Umów się na maksymalną ilość spotkań przed wyjazdem.
 • Opracuj strategię spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Na jakie świadczenia mogą liczyć Uczestnicy wydarzenia eksportowego organizowanego w ramach Projektu Pomorski Broker Eksportowy?

 • Z perspektywy organizacyjnej:
 • pokrycie do 85% kosztów udziału w wydarzeniu zagranicznym (15% wkładu własnego),
 • zapewnienie przelotu w obie strony, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia,
 • pokrycie kosztów opłat wizowych i ubezpieczenia,
 • opłaty rejestracyjne,
 • koszty wynajmu stoiska.

Z perspektywy merytorycznej:

 • spotkania B2B,

W ramach wydarzeń gospodarczych będą także organizowane rewizyty partnerów poznanych za granicą podczas misji.