Nasz projekt Pomorski Broker Eksportowy został uznany za jedną z najlepszych praktyk w zakresie wspierania przedsiębiorstw przez INSME - The International Network for Small and Medium Enterprises (Międzynarodowa Sieć dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw).

INSME to organizacja działająca pod auspicjami OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), zrzeszająca podmioty działające na rzecz innowacji i transferu technologii, w tym instytucje rządowe, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, instytucje wspierania biznesu oraz izby przemysłowo-handlowe z 30 krajów świata.

Informacja o naszym projekcie dostępna jest na stronie The International Network for Small and Medium Enterprises