Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru kolejnej części ocenionych wniosków w ramach trzeciego konkursu grantowego projektu "Pomorski Broker Eksportowy":  

Lista ocenionych wniosków na dzień 2020.02.12

Następne wyniki będą publikowane w kolejnych terminach.

Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach konkursu nr PBE.03.2019 został zakończony dnia 6 maja 2019 r. 


Listy wcześniej ocenionych wniosków: