Informacje o naborze


KOMUNIKAT:


Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach konkursu nr PBE.02.2018 został zakończony w dniu 30 listopada 2018 r.

Ogłoszenie kolejnego naboru planowane jest w I kwartale 2019 r.