Eksport w regionie


Eksport jest jednym z ważniejszych wskaźników ekonomicznych, jakie mają wpływ na sytuację gospodarczego danego kraju. W ostatnich latach obserwujemy systematyczny wzrost woluminów polskiego eksportu, również pomorskiego.

Województwo Pomorskie od wielu lat plasuje się na piątej pozycji w rankingu wartości eksportu. Udział województwa pomorskiego w eksporcie całego kraju wynosił w 2015 roku - 7,6%. Nasze rodzime firmy z coraz większym powodzeniem konkurują na nowych, trudniejszych i bardziej wymagających rynkach, czego przykładem jest obecność w Afryce, Azji i Indiach.


Gospodarka regionu pomorskiego zawsze była związana z morzem, obsługą portów, budową okrętów. Na pomorski eksport ogromny wpływ ma Bałtyk. Właśnie z morzem związane są lokalne hity eksportowe takie jak łodzie, statki i inne jednostki pływające a także bursztyn, bursztynowa biżuteria czy produkcja rybna. Poza specjalnościami związanymi z położeniem województwa nad Bałtykiem sukcesy w sprzedaży zagranicznej odnoszą również inne branże: meblarska, automotive, paliwowa, spożywcza, maszynowa czy produkcja sprzętu RTV [1].


GŁÓWNE SEKTORY GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO


Sektory wysokiej szansy:

 • Logistyka
 • BPO/SSC
 • ICT
 • Energetyka
 • Chemia lekka
 • Motoryzacja

Sektory tradycyjne:

 • Morski
 • Rafineryjny
 • Turystyczny
 • Spożywczy
 • Drzewno-meblowy
 • Budowlany [2]

Wiązki branż o największym potencjale eksportowym w województwie pomorskim to: 

 • branże morskie (obejmujące przemysł stoczniowy oraz portowo-logistyczne)
 • elektronika, informatyka, telekomunikacja, produkcja sprzętu RTV
 • firmy farmaceutyczno-kosmetyczno-medyczne [3]


Według najnowszego Badania Bisnode Polska z 2017 r. w eksporcie województwa pomorskiego nie dominuje żadna branża. Wysoką pozycję zajmuje handel przez Internet oraz przetwarzanie i konserwacja ryb, produkcja sprzętu telekomunikacyjnego i mebli:

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - udział 5,43%
 • Sprzedaż przez Internet - udział 2,89%
 • Przetwarzanie i konserwowanie ryb - 2,37%
 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego - udział 2,37%
 • Produkcja pozostałych mebli - udział 2,29% [4]

Według badania przeprowadzonego przez Bank Zachodni WBK podczas spotkania PRE w Gdańsku pomorscy przedsiębiorcy wskazują na ambitne kierunki eksportowe. Sporo firm nie spogląda na rynek europejski i stawia tylko na eksport poza Europą - 14%. Firmy chcą eksportować np. na rynek Afryki - 27%. Dużym zainteresowaniem cieszą się również rynki Bliskiego i Środkowego Wschodu - 21% oraz Ameryki Północnej - 19%. Jeśli chodzi zaś o rynek europejski to dużą chęcią pogłębienia współpracy cieszy się Europa Zachodnia - 36% oraz kraje skandynawskie - 31% [5].

 

KIERUNKI EKSPORTU I STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO:

2017 - I kwartał

Wartość eksportu – 2 166,2 mln euro 

Wartość importu - 2 723,5 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO - 557 mln euro


Główne kierunki eksportu Pomorza
 (I kwartał 2017 r.):

 • Niemcy- 23%
 • Niderlandy – 9,1%
 • Norwegia – 6,4%
 • Wielka Brytania – 5,7%
 • Francja – 4,8 %
 • Szwecja – 4,1%
 • Pozostałe – 46,9% 

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 69% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

W I kwartale 2017 r. struktura towarowa eksportu z województwa pomorskiego nieco odbiegała od tego, co miało miejsce w poprzednich okresach. Zaobserwowano znaczny spadek udziału tradycyjnie dominującej w pomorskim eksporcie grupy statków, łodzi oraz konstrukcji pływających - wyniósł 13,6%, gdy w IV kwartale 2016 wynosił 16,8%, a w III kwartale 2016 aż 23,1%. Taki spadek może wynikać z pogorszenia koniunktury w branży wydobywczej offshore. Nieco mniejszy udział przypadł paliwom - 10,5% oraz maszynom i urządzeniom elektrycznym - 10,0%. Wymienione trzy grupy towarowe odpowiadały za 34,1 % eksportu w I kwartale 2017 r. Dla porównania – w całym 2016 r. było to łącznie aż 48,8 % sprzedaży zagranicznej województwa. Różnica ta została w 2017 r. pokryta wzrostem udziału produktów takich, jak m.in.: maszyny i urządzenia mechaniczne, ryby i skorupiaki, kotły, zboża, wyroby z żeliwa i stali oraz meble.

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

2017 - II kwartał

 Wartość eksportu – 2 252,6 mln euro

Wartość importu - 2 531 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO - 278,4 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

 • Niemcy – 19,2%
 • Holandia – 10,6%
 • Norwegia – 7,3%
 • Szwecja – 7,1%
 • Pozostałe – 55,7%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 75,5% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

 • statki, łodzie i konstrukcje pływające - 17,6%
 • maszyny i urządzenia elektryczne - 14,9%
 • paliwa - 8,1%
 • ryby i owoce morza - 7,7% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

2017 - IV kwartał

Wartość eksportu – 2 405,5 mln euro

Wartość importu - 3 021,2 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO - 615,7 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

 • Niemcy – 21,6%
 • Holandia – 8,4%
 • Francja - 5,9%
 • Szwecja – 5,1%
 • Norwegia - 5,0%
 • Pozostałe – 53,9%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 70% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

 • paliwa - 12,3%
 • maszyny i urządzenia elektryczne - 10,5%
 • statki, łodzie i konstrukcje pływające - 8,8%
 • ryby i owoce morza - 9,8% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

2018 - I kwartał

Wartość eksportu – 2 574,4 mln euro

Wartość importu - 3 119,3 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO - 544,9 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

 • Niemcy – 20,0%
 • Holandia – 11,7%
 • Szwecja – 6,1%
 • Francja – 5,3%
 • Pozostałe – 56,9%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 77,6% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

 • statki, łodzie i konstrukcje pływające - 15%
 • paliwa - 14%
 • maszyny i urządzenia elektryczne - 9,5%
 • ryby i owoce morza - 8,8% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

2017 - III kwartał

Wartość eksportu – 2 230,8 mln euro

Wartość importu - 2 774,5 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO - 543,7 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

 • Niemcy – 21,4%
 • Norwegia – 7,6%
 • Holandia – 7,2%
 • Szwecja – 5,7%
 • Pozostałe – 58,1%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 69% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

 • statki, łodzie i konstrukcje pływające - 18,7%
 • paliwa - 11,5%
 • maszyny i urządzenia elektryczne - 9,2%
 • ryby i owoce morza - 8,9% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

2018 - II kwartał

Wartość eksportu – 2 860,7 mln euro

Wartość importu - 3 321,1 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO - 460,4 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

 • Niemcy – 19,6%
 • Holandia – 13,6%
 • Norwegia – 7,3%
 • Francja – 6,3%
 • Szwecja - 5,2%
 • Pozostałe – 48,2%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 66,9% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

 • statki, łodzie i konstrukcje pływające - 22,6%
 • paliwa - 11,4%
 • maszyny i urządzenia elektryczne - 8,8%
 • ryby i owoce morza - 6,9% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

2018 - III kwartał

Wartość eksportu – 2 918,9 mln euro

Wartość importu - 3 764,7 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO - 845,8 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

 • Niemcy – 21,7%
 • Holandia – 7,4%
 • Norwegia – 6,2%
 • Belgia – 5,8%
 • Wielka Brytania – 5,4 %
 • Pozostałe – 53,5%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 75,5% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

 • statki, łodzie i konstrukcje pływające - 18,7%
 • paliwa - 11,5%
 • maszyny i urządzenia elektryczne - 9,2%
 • ryby i owoce morza - 8,9% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

 

Eksporterzy z naszego województwa wysoko oceniają bieżącą kondycję ekonomiczną swoich przedsiębiorstw (średnia ocena to 8,1 - na skali od 0 - bardzło zła do 10 - bardzo dobra). Prawie 18% firm (dane z roku 2015) z województwa sprzedaje swoje towary i usługi poza granicę Polski. Jest to drugi wynik po Lubuskim, gdzie wymianę z innymi krajami prowadzi 23% przedsiębiorców [6]. Najwyższy odsetek eksporterów znajduje się w podregionie trójmiejskim . Eksportuje tutaj 22% firm. Dla porównania w podregionie starogradzkim eksportuje tylko 4% przedsiębiorstw.


Pomorskie jest jednym z najaktywniejszych w eksporcie polskich województw.
Według informacji Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, w 2015 r. pomorscy eksporterzy wysłali za granicę towary o wartości ponad 12,6 mld EUR [7]. Rok wcześniej województwo znajdowało się na 5 miejscu pod względem wartości wypracowanego eksportu ogółem i na 2. miejscu jeśli chodzi o wartość eksportu w przeliczeniu na mieszkańca.

Miary otwartości gospodarki województwa pomorskiego:

 • wartość eksportu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W przypadku województwa pomorskiego w 2014 roku była ona jedna z najwyższych w Polsce (druga pozycja za województwem dolnośląskim) .
 • relacja eksportu do PKB. Dla województwa pomorskiego wzrosła ona z poziomu 37,7% w 2008 roku do 48,8% w roku 2013. W 2014 roku otwartość gospodarki województwa jest najwyższa wśród polskich województw.
 • wartość eksportu w przeliczeniu na kilometr kwadratowy. W 2014 roku najwyższa wartość przyjmowała ona dla województwa śląskiego (1705 EUR/km kw.). W przypadku województwa pomorskiego było to 672 EUR (średnia zbliżona do średniej dla Polski ogółem) [8].