Raporty branżowe


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

KOWR udostępnia analizy i informacje dotyczące rynków produktów rolnych i żywnościowych, a także realizacji mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych.

Raz na kwartał udostępniana jest prognoza cen podstawowych produktów rolno-żywnościowych sporządzana na podstawie przewidywań Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych.

W analizie handlu zagranicznego omówione są obroty głównymi grupami produktów w ujęciu ilościowym i wartościowym ze wskazaniem najważniejszych partnerów handlowych z uwzględnieniem zmian w odniesieniu do poprzedniego roku.


Magazyn Przemysłowy

MG to miesięcznik branżowy, poświęcony polskiemu przemysłowi i gospodarce. Publikuje informacje oraz raporty m. in. o rynku mebli, robotyce przemysłowej, przemyśle tworzyw sztucznych, węglu i stali.


Analizy branżowe - Platforma Wsparcia Eksportu PKO Banku Polskiego

Platforma Wsparcia Eksportu to najnowsze rozwiązanie PKO Banku Polskiego dla eksporterów oraz firm planujących ekspansję zagraniczną. Platforma to m.in. dostęp do aktualnych analiz branżowych oraz najnowszych informacji o 130 rynkach zagranicznych. Wśród głównych branż eksportowych możemy znaleźć opracowania:

 • Branży nabiałowej
 • Słodyczy
 • Mięsa i wyrobów z mięsa
 • Kosmetyków
 • Mebli
 • Tworzyw sztucznych
 • Odzieży
 • Produktów farmaceutycznych

Ponadto platforma dysponuje wyszukiwarką, gdzie możemy szukać raportów według branż, kategorii czy krajów.


Analizy sektorowe - PKO Bank Polski

Zbiór opisów, opracowań nt. sektorów polskiej gospodarki.  Centrum Analiz PKO BP prezentuje informacje o różnych branżach, m. in.: urządzeń medycznych, spożywczej, branży wydobywczej, produkcyjnej maszyn i urządzeń.


Opracowania sektorowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

PAIH na swojej stronie internetowej publikuje raporty prezentujące wybrane sektory polskiej gospodarki. Prócz ogólnej charakterystyki sektorów, publikacje opisują m.in. największe działające w Polsce przedsiębiorstwa, kwestie rynku pracy, inwestycji zagranicznych oraz perspektywy rozwoju.


Analiza branż eksportowych – Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.)

Analiza przedstawia, które z branż są „najbardziej eksportowe” w naszym kraju. KUKE S.A. proponuje 3 podejścia: 

 • udział przychodów z tytułu eksportu do przychodów ogółem (mapa branż eksportowych),
 • ujęcie przychodowe - branże uszeregowane są według wysokości generowanego przez eksport przychodu,
 • saldo obrotów z zagranicą - branże uszeregowane są według otrzymanej różnicy pomiędzy przychodami z tytułu eksportu a wartością zakupów z importu.

Zastosowany został podział na podmioty:

 • "średnie" - zatrudniają 9-50 osób
 • "duże" - zatrudniają powyżej 50 osób

Centrum Analiz Branżowych

CAB to agencja badawcza specjalizująca się w badaniach rynku stolarki budowlanej w Polsce oraz w pozostałych krajach europejskich. Udostępniają raporty dotyczące rynku płytek ceramicznych, kostki brukowej, mebli, szyb, okien.


Pressinfo - bezpłatne raporty branżowe

Pressinfo monitoruje rynek inwestycyjno-przetargowy. Udostępnia raporty dotyczące branż:

 • Medyczna
 • Budowlana
 • Drogowo-mostowa
 • Kredyty i ubezpieczenia
 • IT
 • Energoelektryczna
 • Fotowoltaika

Export Marketing - Analizy branżowe 

Na stronie znajdziemy opis sytuacji w branży: meblarskiej, FMCG, odzieżowej oraz stolarki otworowej.