Raporty rynkowe

CHINY

na stroneeee

Fiszki informacyjne opracowane przez Biuro Pomorskie w Chinach:

BAZA WIEDZY O INNYCH RYNKACH:

Portal Promocji Eksportu: Vademecum rynkowe

PPE to zbiór wiedzy dla polskich eksporterów. W vademecum można znaleźć informacje o rynkach zagranicznych np. jak podjąć inwestycję na nowym rynku, o systemie finansowym danego kraju, różnicach kulturowych, podatkach, opłatach celnych czy perspektywicznych branżach.


Publikacje Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

PAIH publikuje przewodniki po rynkach na swojej stronie internetowej. Mozna na niej znaleźć ponad 30 publikacji o rynkach oraz raporty sektorowe


Informator Ekonomiczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Informator MSZ zawiera informacje o ponad 150 krajach. Można znaleźć w nim informacje ogólne o kraju, gospodarce, dostępie do danego rynku, systemie administracyjnym czy dwustronnej współpracy gospodarczej.


Centrum Stosunków Międzynarodowych – Analizy i raporty 

CSM publikuje różnorodne raporty o rynkach, tematyce eksportowej, poradach dla eksporterów.
Przykładowe Raporty do pobrania:


Platforma Wsparcia Eksportu PKO Banku Polskiego

Platforma przeznaczona jest dla eksporterów oraz firm planujących ekspansję zagraniczną. Platforma to m.in. dostęp do informacji o 130 rynkach zagranicznych. Zawiera aktualne informacje o każdym z krajów: import/eksport, PKB, miejsce w rankingach, informacje gospodarcze, informatory i przewodniki.


Doing Business – Bank Światowy (The World Bank)

Baza zawiera informacje o prawie 200 krajach w formie danych statystycznych, raportów i rankingów. Można znaleźć w niej poszczególne etapy procesu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej biorąc pod uwagę uwarunkowania danego kraju.


Contry Risk Map (Mapa ryzyka krajowego) – Euler Hermes

Baza składa się z ekonomicznych ratingów 120 krajów. Sprawozdania zawierają mocne i słabe strony poszczególnych krajów w oparciu o dane statystyczne. Raporty mają pomóc przedsiębiorcy zidentyfikować swoje możliwości handlowe na arenie międzynarodowej oraz pokazać związane z tym ryzyko. Poza tym w bazie można znaleźć informacje o partnerach handlowych jak i prognozy ekonomiczne.


Analizy krajów SEB Group

Opracowania obejmują informacje o rynkach wschodzących oraz o krajach rozwiniętych. Publikacje oceniają sytuację gospodarczą, finansową, polityczną i perspektywy rozwoju.


Rynki zagraniczne - PKO Bank Polski

Zbiór opracowań na temat sytuacji gospodarczej poszczególnych rynków zagranicznych, dane ekonomiczne dla danego kraju. 


IPR SME Helpdesck - Unia Europejska

Przewodnik dla MŚP (małych i średnich firm) Unii Europejskiej zawierający porady dotyczące własności intelektualnej, informacje o wydarzeniach międzynarodowych oraz poradniki o rynkach: Chin, Ameryki Łacińskiej oraz Azji Połdniowo-Wschodniej.