Informujemy, że została zakończona ocena wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa do konkursu na skorzystanie z usługi Brokera zagranicznego – systemu informacji o rynkach zagranicznych, działania realizowanego w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” .

Wnioski do konkursu złożyło 21 firm. Wszystkie spośród ocenianych firm posiadają potencjał eksportowy stwierdzony na podstawie informacji zawartych we wnioskach oraz wyników badania Proeksport, prowadzonego przez Brokerów lokalnych.

Lista firm wybranych do skorzystania z usługi Brokera zagranicznego znajduje się pod poniższym linkiem:

Lista ocenionych wniosków

 

Schemat systemu Brokera zagranicznego

schemat broker 2