W związku z aktualną sytuacją, która utrudnia nam możliwość spotkania się z Państwem osobiście, w dniu 6 kwietnia udostępnimy na stronie www.brokereksportowy.pl materiały przedstawiające usługę Brokera zagranicznego. W prezentacji omówimy zasady aplikowania w konkursie oraz przebieg usługi.

Zachęcamy również do zadawania pytań związanych z poszczególnymi etapami konkursu, wypełnianiem dokumentacji konkursowej, realizacją usługi Brokera zagranicznego i jej możliwościami. W przypadku pojawienia się pytań i wątpliwości prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać odpowiedź na adres e-mail prosimy o zaakceptowanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a następnie wpisanie adresu e-mail:
Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.
Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.
Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacja konkursu dla firm na skorzystanie z usług Brokera zagranicznego  w ramach  Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu odbywa się na następujących zasadach:
1.    Administratorem danych zbieranych w przypadku Brokera Zagrannicznego jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100.
2.    Państwa dane przetwarzamy w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie przesłane w ramach formularza umieszczonego na stronie internetowej projektu dotyczacego konkursu Brokera zagranicznego, w tym w celu:
•    nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z udziałem w konkursie i projekcie,
3.    Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj. informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
4.    Państwa dane przetwarzamy :
•    ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
•    w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
6.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
7.    Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu do 31 grudnia 2028 r.
8.    Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
9.    W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
10.    W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
11.    W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
12.    Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13.    Odbiorcą danych osobowych są:, pracownicy Administratora
14.    Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.
15.    Inspektorem danych osobowych Agencji Rozwoju Pomorza S.A. jest Pan Lucjan Brudzyński z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@arp.gda.pl;

Na podstawie przesłanych formularzy powstanie FAQ – zestawienie najczęściej zadawanych pytań, które zostanie opublikowane na stronie www.brokereksportowy.pl

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ będą miały charakter informacyjny - nie zastępują obowiązującego Regulaminu konkursu oraz jego załączników.

Prosimy o precyzyjne formułowanie pytań, abyśmy mogli jak najlepiej zidentyfikować źródło wątpliwości.

Nabór wniosków w naszym konkursie trwa do dnia 30 kwietnia 2020 r.