Z projektu Pomorski Broker Eksportowy, realizowanego od trzech lat przez Agencję Rozwoju Pomorza, skorzystało już ponad tysiąc małych i średnich przedsiębiorstw.

Wydarzenia gospodarcze, seminaria i konkursy w liczbach 

Pomorskie firmy – za sprawą projektu – wzięły udział w trzech misjach gospodarczych, a także w blisko dwudziestu wydarzeniach gospodarczych i około dwudziestu międzynarodowych imprezach targowych. Mało tego, partnerzy projektu zorganizowali dla beneficjentów 50 seminariów, konferencję (planowana jest kolejna), siedem spotkań „klubu eksportera”, ponad 600 badań potencjału eksportowego w pomorskich przedsiębiorstwach. W ramach projektu przeprowadzono trzy konkursy grantowe, które ułatwiły wielu pomorskim firmom rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności eksportowej.

– W tegorocznym konkursie, pod wieloma względami rekordowym, zostało złożonych aż 256 wniosków na kwotę znacznie przekraczającą wysokość środków przeznaczonych na ten cel – mówi Katarzyna Matuszak, dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości w ARP. – Zapadła decyzja o zwiększeniu alokacji środków do sumy dofinansowania wynikającej ze złożonych wniosków, czyli do kwoty ponad 12 milionów złotych.

Kluczowym składnikiem projektu są granty, które cieszą się coraz większą popularnością Zrealizowaliśmy do tej pory z powodzeniem trzy konkursy grantowe, w których pomorskie przedsiębiorstwa mogły ubiegać się o dofinansowanie kosztów wyjazdu między innymi na międzynarodowe targi, wystawy, misje czy wydarzenia gospodarcze i promocyjne. Dofinansowanie sięgało nawet 50% wydatków. Śmiało można powiedzieć, że firmy z Pomorza, dzięki temu konkursowi, częściej otwierają się na świat. A nawet wychodzą na międzynarodowe rynki ze swoją ofertą, która z roku na rok jest coraz szersza i ciekawsza.

– W roku 2019 został uruchomiony pierwszy konkurs na usługę zagranicznego brokera eksportowego – mówi Katarzyna Matuszak. – To nowy obszar działań w naszym projekcie. Usługa polega na dostarczaniu firmom specjalistycznych informacji o interesujących je rynkach zagranicznych, pomocy w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także organizacji spotkań z potencjalnymi kontrahentami za granicą.

Z usługi brokerskiej będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, które posiadają potencjał eksportowy zweryfikowany na podstawie informacji zawartych w złożonych wnioskach, a także na podstawie analiz przeprowadzanych przez lokalnych brokerów w ramach badania „Proeksport”.

Doradztwo i badanie potencjału eksportowego

Przedsiębiorstwa z Pomorza mogą liczyć nie tylko na wsparcie w postaci grantów w formie dofinansowania udziału w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych, ponieważ jedną z dostępnych w ramach projektu form wsparcia eksporterów jest badanie potencjału eksportowego. Usługa jest realizowana bezpłatnie przez brokerów eksportowych w ramach projektu. Celem badania jest przegląd zasobów firmy i zaproponowanie rozwiązań służących rozwijaniu działalności eksportowej.
Zainteresowani udziałem w projekcie Pomorski Broker Eksportowy mogą umówić się na spotkanie z brokerami. Informacje i dane kontaktowe są dostępne na stronie projektu – www.brokereksportowy.pl.

Pomorskie przedsiębiorstwa jadą w świat

Uczestnictwo w projekcie daje przedsiębiorstwom z sektora MSP aktywnie działającym na terenie województwa pomorskiego unikatową możliwość prezentacji ich potencjału eksportowego podczas targów i misji gospodarczych na terenie całego świata.

Do najważniejszych zagranicznych wystąpień pomorskich firm w ostatnim roku należały dwa prestiżowe wydarzenia. Pierwsze z nich to misja gospodarcza do Izraela podczas konferencji „DLD Tel Aviv Digital Conference” we wrześniu 2018 – dla firm z sektora nowych technologii. Kolejnym wydarzeniem był udział MŚP działających w przemyśle morskim w targach „SMM Hamburg” – największej i najważniejszej imprezie światowego przemysłu morskiego, ściągającej z całego świata liderów budowy i remontowania statków, a także producentów wyposażenia i dostawców nowoczesnych technologii. W Hamburgu w ramach pomorskiego stoiska zaprezentowały swoją ofertę dla ponad pięćdziesięciotysięcznej publiczności przedsiębiorstwa Elbudmed Marine, Enamor, Nava, Ocean-Tech, Pearl, Renergi i Polship.

Wśród serii wydarzeń zagranicznych – dla firm korzystających z różnych form wsparcia w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego – znalazły się także wystąpienia podczas targów suplementów diety i żywności funkcjonalnej „Vitafoods Europe 2019” w Genewie. Na lokalnym gruncie zorganizowano w kwietniu szereg spotkań B2B wspólnie z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą w AmberExpo w Gdańsku – wydarzenie trwało cały dzień i przybliżyło podmiotom z Pomorza rozwijający się rynek ukraiński.

Pomorskie produkty na chiński rynek

Przedsiębiorcy z Pomorza coraz odważniej spoglądają na rynki zbytu w Azji. W rozpoznaniu tych rynków (tylko w Chinach to prawie półtora miliarda konsumentów) pomagają inicjatywy wspierające nawiązywanie kontaktów gospodarczych, które są realizowane w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego. Polityka Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie pobudzania kontaktów handlowych z tym regionem, co nie jest niczym zaskakującym w obliczu obecnego rozłożenia gospodarczych akcentów w świecie, wpisuje się w zauważalne ożywienie eksportu polskich produktów do Chin i państw ościennych.

Producenci kosmetyków z Pomorza mieli wyjątkową okazję skorzystać z szansy zaprezentowania oferty podczas targów China International Beauty Expo 2019 w Szanghaju. To największa i najbardziej renomowana impreza targowa w Chinach, która odbywa się w maju. Podczas trzech dni swoje produkty wystawia ponad dwa tysiące wystawców z całego świata dla ponad półmilionowej publiczności. Dla pomorskich przedsiębiorstw, które skorzystały z oferty Pomorskiego Brokera Eksportowego, to niebywała szansa na rozpoczęcie ekspansji na rynkach azjatyckich. Region jest postrzegany, co potwierdzają liczne dane, jako najdynamiczniej rozwijający się i najbardziej obiecujący rynek w sektorze kosmetycznym.

Broker pomaga w przełamywaniu obaw

Wprowadzanie produktów na rynki zagraniczne wiąże się ze sporym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym dla firmy. Przedsięwzięciu towarzyszą również obawy z tym związane. Dodawaniu odwagi pomorskim firmom w realizowaniu zamierzeń eksportowych sprzyjają seminaria i spotkania realizowane w ramach projektu. Są one poświęcone nie tylko zagadnieniom organizacyjnym czy prawno-finansowym rozpoczynania i rozwijania działalności eksportowej, lecz także tak przydatnym tematom jak różnice kulturowe i konwenanse w biznesie na odległych rynkach.

W marcu br. odbyło się seminarium wychodzące naprzeciw potrzebom firm planujących eksport na rynki azjatyckie, gdzie pojawia się spore ryzyko związane z kradzieżą własności intelektualnej. Seminarium poświęcone zostało zagadnieniu ochrony patentowej wynalazków i rozwiązań, a także racjonalizacji kosztów związanych z jej uruchomieniem.

Projekt „Pomorski Broker Eksportowy” będzie realizowany do roku 2023. Za jego realizację odpowiada Agencja Rozwoju Pomorza we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Inkubatorem Starter oraz Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA).